Home > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op (voorbereiding en uitvoering van) het beleid door het bestuur. De Raad van Toezicht adviseert daarnaast het bestuur en functioneert als klankbord.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Hulp bij Zorg en de centrale positie van haar cliënten daarin.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Hulp bij Zorg.

De Raad van Toezicht wordt periodiek door de directie geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, mogelijke risico’s verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, de kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de organisatie.

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.

Leden Raad van Toezicht

Hans van Rossum

Ik ben Hans van Rossum (1955) en sinds april 2023 voorzitter van de Raad van Toezicht. In mijn werkzame leven heb ik bedrijven opgericht, bedrijven overgenomen, gereorganiseerd en delen weer verkocht. Vanaf het jaar 2000 ben ik interim manager, met als specialisatie re-organisatie en crisismanagement.

Vanaf mijn pensioendatum streef ik naar een sociaal en geestelijk zinvollere invulling van mijn leven. Zo was ik recent interim directeur van een organisatie die zich hoofdzakelijk bezig houdt met evangelisatie. De Stichting Hulp bij Zorg spreekt mij zeer aan omdat het werk dat we doen het leven van zeer oude of zeer zieke mensen op onnavolgbare wijze verbeterd. Met
liefde draag ik bij aan dat waardevolle doel.

Jolanda Versteegh

Ik ben Jolanda Versteegh (1959) en sinds april 2023 lid van de raad van toezicht. Mijn loopbaan is gestart in de verpleging waar ik ruim tien jaar in een ziekenhuis heb gewerkt. Na mijn studie bestuurskunde (financiële variant) heb ik vele jaren organisatieadvieswerk en interim-management gedaan. Mijn ervaring heb ik opgedaan bij: gemeenten & provincies, ziekenhuizen en in de private sector.

Vanaf mijn 60e levensjaar heb ik besloten alleen nog werk te doen dat ik echt leuk vind. Momenteel vervul ik diverse functies in raad van toezicht en rekenkamer. Ik zet mij bij voorkeur in voor organisaties die een belangrijke functie voor de maatschappij vervullen, zoals Stichting Hulp bij Zorg. Daarnaast ben ik verbonden aan drie andere zorg- en welzijnsorganisaties. Vanuit mijn financiële expertise heb ik aandacht voor de continuïteit van de organisatie, waarbij ik het maatschappelijk belang van de organisatie altijd vooropstel.

Jolanda VersteeghLinkedin

Achour Zak

Ik ben Achour Zak en sinds april 2023 lid van de raad van toezicht. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en werk sinds 2002 in de zorg, vaak als zorgprofessional, maar ook in leidinggevende posities, waarbij bedrijfsvoering en kwaliteit & veiligheid centraal staat. Sinds 2015 ben ik bestuurder van mijn eigen thuiszorgorganisatie Sofia Zorg.

Aandachtsgebieden:
Zorg, training en scholing, personele kwesties (bevoegd- en bekwaamheid), kwaliteitszorg & aanbestedingen en contractering.

Mijn motivatie voor de toezichthoudende functie binnen SHbZ is, dat ik me graag voor langere tijd aan een organisatie wil verbinden binnen de zorg. SHbZ maakt een mooie ontwikkeling door in de zorg. Ik ben gemotiveerd om die ontwikkeling, vanuit mijn rol als toezichthouder, vaste vorm te geven in de organisatie. Tot slot woon ik in Soesterberg en maak ik in mijn vrije tijd graag avontuurlijke reizen en lees ik graag.

Contact met de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is te bereiken via ons algemene e-mailadres: info@stichtinghulpbijzorg.nl